مقاله ها  /   /  گفتگوها و مصاحبه ها  /  اهداف  /  تماس با اتحاد  /  سایت های دیگر
             
English |  French | German

روز شمار حوادث ناشی از کار سال ۱۳۹۲

کارگران زندانی را آزاد کنید
 گفتگوها
ارزیابی ازجنبش کارگری دردوره یکساله دولت روحانی - گفتگوی تلویزیون دموکراسی شورایی باعلیرضا نوایی
گفتگوی مهری حسینی با رفیق علیرضا نوائی پیرامون رویارویی کارگران با سیاست های اقتصادی دولت روحانی
گفتگوی بیژن سعید پور با علیرصا نوائی در باره قوانین کار و کارگری در یکسال گذشته
ویژه برنامه‌ایی پیرامون اعتصاب کارگران معدن بافق، با شرکت ستار رحمانی از فعالین کارگری و عضو "اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران"
درس های از مبارزات کارگران معادن در ایران - گفتگوی امیر جواهری بامجید تمجیدی کارشناس مسائل کارگری
گفتگو با ما در شاهرخ زمانی‌ فعال کارگری زندانی
پخش صحبت‌های علی نجاتی در کنفرانس پاریس و گفتگو با علیرضا نوائی پیرامون اهمیت برگزاری این کنفرانس
استقلال تشکل ها و جنبش کارگری یعنی چه؟ بحث و گفتگو با حضور منصور اسانلو و بهروز فراهانی
مصاحبه اختصاصی با فرخنده آشنا از فعالین کارگری
میز گرد کارگری با شرکت ابراهیم آوخ، شهاب برهان و علیرضا نوائی بخش 2
ارزیابی از موقعیت جنبش کارگری: گفتگوی ابراهیم آوخ، شهاب برهان ، علیرضا نوائی
گفتگوی رادیوبین المللی فرانسه باعلیرضا نوایی درباره خیمه شب بازی درخواست راهپیمایی خانه کارگربه مناسبت به اول ماه
برنامه افق جنبش کارگری: درباره دستمزدهای سال ٩٣، گفتگو با ایوب رحمانی
برنامه افق جنبش کارگری: گفتگو با علیرضا نوایی درباره دستمزدهای سال 93 کارگران

ادامه گفتگوها

نقل مطالب سایت اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران با ذکر منبع مانعی ندارد

email: info@workers-iran.org
alliance@workers-iran.org