ادامه بیانیه ها

 

 

 
مقاله ها  /   /  گفتگوها و مصاحبه ها  /  اهداف  /  تماس با اتحاد  /  سایت های دیگر
             
English |  French | German

روز شمار حوادث ناشی از کار سال ۱۳۹۲

کارگران زندانی را آزاد کنید

کاری جدید از کارگاه هنر و ادبیات کارگری، به پاس تلاش های کارگران بافق
مقاله ها

در باره فراخوان به اعتصاب سراسری کذایی
اعتصابات و اعتراضات زمستان ۸۴ رانندگان حق طلب

یادداشت های جنبش کارگری:کدام صفبندی سیاسی؟ امیر پیام
جهان وارونه و دنیای کودکانه! سوسن بهار
پيش به سوی خود سازماندهی و ايجاد تشکل های خودساخته و سراسری کارگری
 چرا من یک سندیکاییم ؟اما سندیکالیست نیستم؟
رضارخشان: در کوبانی ،انسانیت را می کشند
پیرامون جنبش کارگری ایران و بایدها و نبایدهای تشکل یابی
تنها راه مقابله با اعمال ضد کارگری متشکل شدن در تشکل کارگری است
درس های اعتصاب کارگران معادن بافق
پیام پیروزی کارگران معدن بافق ودرس های آن - مریم محسنی
درباره ی رضا شهابی - تو از جان ما چه می خواهی؟ مهران جنگلی مقدم
سری مطالب ویژه نامه لغو کار- کودک کودک غیر قانونی حق با سواد شدن ندارد!؟
نگاهي تحليلي به فراسوي رويدادهاي سياسي، اقتصادي ، اجتماعي و بين المللي از دريچه کارگري
پول های "کثیف " مبارزات کارگران را فاسد خواهد کرد


ادامه مقاله هامسئولیت مطالب و نظرهای مطرح شده در مقاله ها با نویسندگان آنها است

نقل مطالب سایت اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران با ذکر منبع مانعی ندارد

email: info@workers-iran.org
alliance@workers-iran.org