جهت آگاهي و هشدار به نيروهاي انقلابي و مردم آزاديخواه

توطئه ، ترور و جنايت هاي رژيم جمهوري اسلامي ايران به اشكال و طرق گوناگون در داخل و خارج كشور بي وقفه ادامه دارد. ازهمين رو نيروهاي انقلابي بايستي همواره هشياري و آمادگي لازم براي مقابله با اين اقدامات جنايت كارانه را داشته باشند. از اين رو جهت اطلاع و آگاهي نيروهاي انقلابي و مردم آزاديخواه به اطلاع ميرسد كه شخصي به نام فرحناز انامي ، زنداني سياسي سابق مجاهد ، و يكي از سه زن ( بتول وافري كلاته و مريم شهبازپور) كه در پروژه قتل هاي زنجيره اي كشيش مهدي ديباج و كشيش ميكائيليان در سال 1373-1374 شركت داشته و نحوه ي قتل آنها را در تلويزيون جمهوري اسلامي و چندين مصاحبه ي مطبوعاتي تشريح كرده و در رابطه با اين جنايات در'' دادگاه '' نظام جنايتكار به 30 سال زندان هم محكوم شده بود، اخيرا ً معلوم شده است كه از كشور سوئد پناهندگي دريافت كرده و در جمع هاي فعالين سياسي حضور پيدا مي كند. ضمنا ً، نامبرده همراه با بتول وافري كلاته و مريم شهبازپور نويسنده كتاب '' گرداب و سراب '' هستند.
از آنجا كه هنوز جانيان در مسند قدرت هستند و دستگاه عريض و طويل وزارت اطلاعات مشغول جنايت؛ و فرحناز انامي با چنين سوابق و گذشته اي - كه مسلما ً ناگفته هاي بسياري از راز سر به مهر جنايت هاي نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي رژيم خصوصا ً در قتل هاي زنجيره اي كشيشان دارد - از كشور سوئد پناهندگي گرفته است و در جمع هاي فعالين سياسي حضور پيدا مي كند ؛ ضمن هشدار به نيروهاي انقلابي و مردم آزاديخواه تقاضا مي شود كه موضوع با جديت تمام مورد پيگيري قرار بگيرد.

فرخنده آشنا ( زنداني سياسي سابق )
2015.07.05

 

 

...